Andrés Måleri AB

Andrés Måleri - 30 år i branschen sedan 1994


Specialisten på måleriarbeten sedan 1994

Ett traditionellt måleri som utför målningsarbeten i Stockholm, Uppsala, Gävleborg och Mälardalen

OM OSS

Andrés Måleri är ett familjeföretag som sedan 1994 utför målningsarbeten i Stockholm, Uppsala, Gävleborg och Mälardalen. Vår största kundgrupp är bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och sedan vår start har vi hjälpt fler än 1000 föreningar med projekt inom fasadmålning, fönstermålning, trapphusmålning och Grön-Fri behandling m.m.

Vi utför totalentreprenader under ABT06. Det innebär att ni som kund kan känna er trygg när ni anlitar oss eftersom vi sköter allting ifrån planering till utförande.

Låt oss på Andrés Måleri hjälpa er. Vår målsättning är att på ett enkelt sätt skapa ett tryggt, kostnadseffektivt och långvarigt underhåll av era fastigheter. Vi vet vad som behövs, vår kunskap och erfarenhet är er trygghet.

Offert & Avtal

Vi går igenom förslaget tillsammans med er, på plats. Vi lämnar kostnadsfri offert. Vi skriver avtal efter godkännande. Tidsplan och planerad uppstart planeras

Startmöte

Arbetsledare träffar beställare och går igenom arbetsbeskrivningen. Vi går  igenom hur vi kommer att informera och avisera de boende. Vi bokar en tid för delbesiktning för att godkänna tidigt en del av entreprenaden.

Produktion

Projektet genomförs enligt överenskommen tidplan. Under arbetets gång har ni en tillgång till er projektledare. 

Slutbesiktning

Arbetet besiktas och kontrolleras löpande under projektet. När arbetet är slutfört genomförs en slutbesiktning och överlämnade av dokumentationshandlingar.

Fönsterrenovering

Vi renoverar, målar och underhåller fönster till bostadsrättsföreningar, privatpersoner och fastighetsbolag. Vi har även erfarenhet av fönster på kulturbyggnader.

Trapphusrenovering

Vackra gemensamma ytor skapar trivsel för de boende och ökar värdet på lägenheterna. Vi hjälper er med trapphusrenovering och trapphusmålning.  

Träfasad

Andrés Måleri har stor erfarenhet av att renovera träfasader och kan hjälpa er med allt ifrån fasadmålning till snickeri och byte av plåtar.

VÄLKOMMEN TILL ANDRÉS MÅLERI

Andrés Måleri är ett familjeföretag med ett 40-tal anställda som sedan 1994 utför målningsarbeten i Stockholm, Uppsala, Gävleborg och Mälardalen. Vi är specialister på bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Vi är ett traditionellt måleri som även hjälper privatpersoner med både ommålning i villa och lägenhet.

I norden utsätts fasad och fönster för stora påfrestningar från väder och vind. Det är därför viktigt att ni som kund inte väntar för länge med ommålning av både fasad och fönster. Vi hjälper er med rådgivning och besiktning, allt för att er fastighet ska få rätt behandling.

Vi är ett av mälardalens äldsta måleriföretag och vi använder oss av ett kvalitetsledningssystem vilket säkerställer kvalitén i våra projekt. Vi arbetar även med ett miljöledningssystem som leder till en god arbetsmiljö och hållbar utveckling.

Låt oss på Andrés Måleri hjälpa er. Vår målsättning är att på ett enkelt sätt skapa ett tryggt, kostnadseffektivt och långvarigt underhåll av era fastigheter. Vi vet vad som behövs, vår kunskap och erfarenhet är er trygghet.

Välkomna att kontakta oss!

André Andersson
ANDRÉ ANDERSSON​

Målarmästare

Region Syd & Mälardalen

Bernt-Erlingmark-in-andresmaleri
BERNT ERLINGMARK

Produktion – Supervisor

DAVID-LORNÉR
DAVID LORNÉR

Projektledare
Uppsala-, Västerås- & Stockholmsregionen

Göran-Syrén
GÖRAN SYRÉN

Projektledare
Uppsala-, Västerås- & Stockholmsregionen

Mathias Ahlbäck

Projektledare
Uppsala-, Västerås- & Stockholmsregionen

Mikael-Strömgren
MIKAEL STRÖMGREN
Projektledare
Gävleborgsregionen
Jimmie Salmelin

Projektledare
Uppsala-, Västerås- & Stockholmsregionen

JONAS GIDLÖF
Ekonomichef
Joanna Kussowska
JOANNA KUSSOWSKA
Redovisningsansvarig & Projektkontroller
FREDRIK
FREDRIK SJÖMAN

Projektledare Göteborg-, Malmöregionen,

KVALITÉ & MILJÖ

Vi på Andrés Måleri har under många år arbetat med kvalitetsfrågor på ett långsiktigt och systematiskt sätt.

Syftet med vårt kvalitetsarbete är att uppfylla alla önskemål och krav från våra kunder samt att sträva efter att minska antalet fel i vårt interna arbete till en minimal nivå.

Andrés Måleri AB är anpassat till att följa branschens standard gällande miljö och kvalitet. Vi på Andrés Måleri har vårt egenutvecklade kvalitetsledningssystem som är baserat på EN-SS ISO 9001:2008.