Andrés Måleri AB

andres-logo.png

REFERENSER

TRÄFASAD

En träfasad är husets yttre skydd mot väder och vind. Detta skydd får utstå en hel del slitage, och för att klara av sin uppgift behöver skicket vara gott.

PUTSFASAD

Vi på Andrés Måleri arbetar med putsfasad i hela Stockholm samt Mälardalen och under åren har vi arbetat med ett flertal olika bostadsrättsföreningar.

FÖNSTER

Vi hjälper dig att se över dina gamla fönster och kan med vår långa erfarenhet och goda kunskap hjälpa dig med era fönster.

TRAPPHUS

Bra underhåll och trapphusmålning skapar inte bara en trevlig miljö, det förhindrar också dyra reparationskostnader och är ett tecken på gott förvaltarskap av fastigheten.