Andrés Måleri AB

PUTSFASAD

Vi på Andrés Måleri arbetar med putsfasad i hela Mälardalen och under åren har vi arbetat med ett flertal olika bostadsrättsföreningar. Vi vet vad som måste göras och vår långa erfarenhet samt tidigare referenser inom pustfasad är er trygghet.

VIKTEN AV REGELBUNDET UNDERHÅLL FÖR EN PUSTFASAD

En putsad fasad utsätts hela tiden för stora påfrestningar av vårt svenska klimat. En ovårdad fasad kan lätt spricka och gå sönder. Regn som bilas under hösten och sommarn kan enkelt orsaka frostskador på vintern då vatten kan ha samlats i fasadens ytskikt och porer. En pustfasad behöver ett löpande underhåll för att huset ska må bra och hålla länge.

SKILLNADEN MELLAN PUTSFASAD OCH TRÄFASAD

Både en putsfasad och träfasad används för att skydda fastigheten mot klimatet. En putsfasad besår ofta av sten eller tegel vilket gör att fasaden är mycket tålig. Dock behöver en putsfasad underhållas för att den ska bibehålla sitt starka skydd. Man behöver med stor försiktighet ta hand om sin putsfasad för att inte ta sönder ytskiktet. En träfasad behöver också ett regelbundet underhåll för att motverka röta och slitage. Vi rekommenderar att man ser över och målar om sin träfasad varje 10 till 15 år.

Är det dags för fasadrenovering eller ommålning? Vi hjälper er med en kostnadsfri offert!

SE VÅRA TIDIGARE REFERENSER