Andrés Måleri AB

Fasadtvätt Stockholm

Har ni en smutsig fasad på er fastighet i Stockholm? En effektiv och genomgående fasadtvätt gör mycket för att fasaden ska återfå sin forna glans. Om ni är fastighetsägare, eller sitter med i en styrelse för en bostadsrättsförening och antingen vill ha en fasadtvätt av ert hus i Stockholm eller ska göra en fasadmålning av ert hus i Stockholm – anlita oss för er fasadtvätt i Stockholm!

En fasadtvätt av en fastighet i Stockholm är mycket viktig. Den genomför vi alltid innan vi gör en fasadmålning av fastighet i Stockholm. Andrés Måleri finns i Stockholm – och vi arbetar alltid med hög kvalitet vid varje arbetsmoment vid fasadrenovering och fasadmålning, det inkluderar en fasadtvätt vid en fasadmålning som vi genomför i Stockholm.

Fasadtvätt Stockholm

Så arbetar vi med fasadtvätt i Stockholm:

  • När vi genomför en fasadtvätt ser vi till så att fasaden är hel innan vi påbörjar en fasadtvätt.
  • Skulle det finnas en spricka eller skada på fasaden innan vi genomför en fasadtvätt är risken stor att fasadtvätten tränger in i materialet i fasaden och skadar den.
  • Därför gör vi både en inspektering av eventuella skador för reparationer av sprickor och skador på fasaden innan en fasadtvätt.
  • Vid fasadtvätten så tvättar vi med produkter som inte skadar fasaden och som behåller den fina ytan.
  • Efter fasadtvätten så behandlar vi fasaden med alg- och mögelmedel för bästa skyddet.
  • Vi arbetar med vatten och produkter som tar bort eventuellt mögel och missfärgningar. Fasaden ska vara helt ren om vi påbörjar en fasadmålning.

Pålitlig fasadtvätt i Stockholm

Ända sedan starten som skedde 1994, har vi erbjudit högkvalitativ fasadtvätt och fasadmålning. I Stockholm har vi arbetat med flera bostadsrättsföreningar som har behov av fasadrenovering, inklusive fasadtvätt och fasadmålning. Och vi har fått flera kunder som har litat på vår expertis när det kommer till fasadtvätt. Fasadtvätten är till för att fasaden ska få en fin yta inför vintern när kölden drar in som utsätter fasaden för påfrestningar av väder och vind.

Ibland kan det räcka med en fasadtvätt för att en fasad ska fortsätta vara hel och ren. Om så är fallet så kan en fasadtvätt räcka just då men oftast behöver fasaden även en hel fasadmålning för att den ska kunna skydda huset på bästa sätt.

Att utföra en fasadtvätt av putsfasad

När vi utför en fasadtvätt av en putsfasad använder vi material som passar för putsfasader. Då använder vi särskilda verktyg för fasadtvätten. När vi tvättar en putsfasad kan vi oftast inte använda samma redskap som vid en fasadtvätt av till exempel en träfasad. Vi använder speciella borstar som är extra skonsamma mot putsen. 

Puts består av stenmaterial och cement i de allra flesta fall. I ett äldre hus så kan putsfasaden bestå av andra material, med vår långa erfarenhet så kan vi avgöra vilka material som putsfasaden består av och anpassar i så fall vår fasadtvätt till de material som putsfasaden består av. 

Skulle putsfasaden ha sprickor eller skador så renoverar vi även den innan vi utför fasadtvätten. Det är mycket viktigt att hela putsfasaden är intakt innan vi utför fasadtvätten, annars kan putsfasaden skadas.

Fasadtvätt av träfasad

När vi gör en fasadtvätt av en träfasad använder vi material speciellt för träfasader. När vi tvättar en träfasad använder vi speciella borstar som är skonsamma mot trämaterialet. Träfasader kan lätt angripas av mögel och fukt och innan vi kan utföra en fasadtvätt av en träfasad så tar vi bort allt skadat material. Om en träpanel har sprickor, ersätter vi utslitna delar med nytt och fräscht material.  Det är mycket viktigt att hela träfasaden är intakt innan vi utför fasadtvätten, annars kan träfasaden skadas.

Ta kontakt med oss så kommer vi ut och inspekterar er fasad! Då kan vi med hjälp av våra experter ge ett förslag på åtgärder för en fasadtvätt av ert hus.