Andrés Måleri AB

Fasadtvätt Uppsala

En fasadtvätt av en fastighet i Uppsala är mycket viktig. Den genomför vi exempelvis innan vi gör en fasadmålning av fastighet. I Uppsala finns Andrés Måleri – och vi arbetar alltid med hög kvalitet vid varje arbetsmoment vid en fasadrenovering och fasadmålning. Det inkluderar alltid en fasadtvätt innan vi utför en fasadmålning i Uppsala.

Ända sedan starten av Andrés Måleri, sedan 1994, har vi erbjudit högkvalitativ fasadtvätt och fasadmålning i Uppsala. Här har vi arbetat med flera bostadsrättsföreningar som har behov av fasadrenovering, inklusive fasadtvätt och fasadmålning.

Fasadtvätt Uppsala

Så arbetar vi med fasadtvätt i Uppsala:

  • När vi genomför en fasadtvätt så undersöker vi om fasaden är hel innan vi påbörjar en fasadtvätt.
  • Skulle det finnas någon spricka eller skada på fasaden innan vi genomför en fasadtvätt. Annars är risken stor att fasadtvätten tränger in i materialet i fasaden och skadar den.
  • Vid en fasadtvätt så tvättar vi med produkter som inte skadar fasaden och som behåller den fina ytan.
  • Efter fasadtvätten så behandlar vi fasaden med alg- och mögelmedel för bästa tänkbara skydd.
  • Vi arbetar med vatten och produkter som tar bort eventuellt mögel och missfärgningar. Fasaden ska vara helt ren om vi påbörjar en fasadmålning.

Pålitlig fasadtvätt i Uppsala

Våra kunder har fått en stor tilltro till vår expertis när det kommer till fasadtvätt. Den är till för att fasaden ska få en fin yta när kölden och vintern sedan drar in och utsätter våra fasader för påfrestningar. 

Är det så att ni redan har en fin och hel fasad, så kan det ibland räcka med endast en fasadtvätt för att fasaden ska fortsätta vara hel och ren, men efter några år kan det krävas att göra en fasadmålning för att fasaden ska fortsätta skydda huset. 

Ta kontakt med oss så kommer vi ut och inspekterar er fasad! Då kan vi med hjälp av våra experter ge ett förslag på åtgärder för att fasaden ska skydda ert hus på bästa sätt.

Fasadtvätt av putsfasad

När vi gör en fasadtvätt av exempelvis en putsfasad, använder vi material speciellt för putsfasader. Vi har särskilda verktyg för fasadtvätt när vi tvättar en putsfasad. När man tvättar putsfasad kan man inte använda samma redskap som vid en fasadtvätt av en träfasad. 

Vi har speciella borstar som är skonsamma mot putsen. Puts består av stenmaterial och cement i de flesta fall. Är det ett äldre hus kan det även bestå av andra material. Men vi kan avgöra vilka material som putsfasaden består av och anpassar därför vår fasadtvätt till det material som putsfasaden består av. 

Innan vi utför en fasadtvätt så renoverar även putsen. Det är mycket viktigt att hela putsfasaden är intakt innan en fasadtvätt, annars kan putsfasaden skadas.

Fasadtvätt av träfasad

När vi gör en fasadtvätt av en träfasad använder vi även här material som är speciell för träfasader, det är speciella borstar som är skonsamma mot trämaterialet eftersom träfasader  lätt kan angripas av mögel och fukt. 

Så innan vi kan utföra en fasadtvätt av träfasaden, så tar vi bort allt skadat material och eventuell träpanel med sprickor och ersätter dem med nytt och fräscht material.  Det är mycket viktigt att hela träfasaden är intakt innan vi utför fasadtvätten, annars kan träfasaden skadas.

Ta kontakt med oss så kommer vi ut och utför en fin fasadtvätt av er fasad!