Andrés Måleri AB

Taktvätt & Fasadtvätt med Grön-Fri

Vi hjälper er med både taktvätt och fasadtvätt med Jape Grön-fri. En yta med påväxt är inte bara ful och förstör helhetsintrycket av en byggnad. Den binder också fukt, som kan leda till skador på materialet. T.ex. söndervittring, rötskador, frostsprängning, etablering av annan påväxt etc. Grön-Fri är ett effektivt medel som enkelt tar bort alger och lav på alla ytor utomhus, t.ex. trä, puts, sten, tegel, betong och takpannor.

Varför behöver byggnader behandlas med Grön-Fri?

Problemen med påväxt på våra hus blivit allt större. Orsaken är en kombination av bland annat förändringar I luftfuktighet, temperatur och nedebördens pH-värde, dvs. klimatet. Det är små faktorer som tillsammans bidrar till en ökad påväxt. Det är omöjligt att påverka rådande klimat och det krävs därför en regelbunden skötsel för att ta bort påväxten. En Grön-Fri behandling dödar befintlig påväxt samtidigt som andra näringsämnen neutraliseras. Ytan nollställs och ingen ny påväxt kan etableras förrän det hamnar nya näringsämnen på ytan.

När ser man ett resultat från behandlingen?

Påväxten dör omedelbart. På väderutsatta ytor såsom tak försvinner resterna med tiden utan att ytan bearbetas i efterhand. På fasader krävs det i flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Alger är borta inom 1 år, lav inom ca 2 år. Grön-Fri neutraliserar näringsämnena och förebygger nya angrepp i upp till fyra år beroende på ytans egenskaper och läge.

Andrés Måleri är auktoriserad GRÖN-FRI entreprenör och utför kvalitetsjobb med rätt utrustning och utbildad personal. Har ni problem med mossa eller alger på tak och vägar?

Vi hjälper er med en kostnadsfri offert, kontakta oss idag!

SE VÅRA TIDIGARE REFERENSER