Andrés Måleri AB

Fasadtvätt Eskilstuna

Bor ni i Eskilstuna och bor i ett hus med en fasad som behöver rengöras och målas? I så fall är ni välkomna att anlita Andrés Måleri för en effektiv fasadtvätt i Eskilstuna! En fasadtvätt i Eskilstuna som vi utför vi antingen för att måla om fasaden eller bara för att rengöra fasaden. Oavsett så är en fasadtvätt i Eskilstuna alltid något som varje fastighet behöver med regelbundenhet. 

Andrés Måleri finns i Eskilstuna – och vi arbetar med hög kvalitet vid varje arbetsmoment för fasadtvätt, fasadrenovering och fasadmålning i Eskilstuna.

Fasadtvätt Eskilstuna

Så arbetar vi med fasadtvätt i Eskilstuna:

  • När vi genomför en fasadtvätt ser vi till så att fasaden är hel innan vi genomför fasadtvätten.
  • Om det finns en spricka eller skada på fasaden innan en fasadtvätt görs så är risken stor att väta tränger in i materialet och skadar fasaden.
  • Så vi gör alltid en noggrann kontroll av fasaden för att åtgärda skador eller sprickor på fasaden innan vi utför en fasadtvätt.
  • När vi gör en fasadtvätten så tvättar vi med produkter som inte skadar huset, utan använder medel som skyddar och behåller en fin yta.
  • Efter fasadtvätten så behandlar vi fasaden med alg- och mögelmedel för bästa skyddet.
  • Vi arbetar med vatten och produkter som tar bort eventuellt mögel och missfärgningar. Fasaden ska vara helt ren om vi påbörjar en fasadmålning.
 
Fasadtvätten är till för att fasaden ska få en fin yta inför vintern när kölden drar in som sedan utsätter fasaden för påfrestningar av väder och vind. Ibland kan det räcka bara med en fasadtvätt, om fasaden i sig är stabil, hel och utan skador så kan det räcka för att den ska stå emot vinterns kyla och nederbörd. Men oftast behöver fasaden även en fasadmålning för att den ska kunna skydda huset på bästa sätt.

Fasadtvätt av putsfasad

När vi utför en fasadtvätt av en putsfasad använder vi material som passar just för putsfasader, bland annat använder vi särskilda verktyg för fasadtvätten. När vi tvättar en putsfasad använder vi inte samma redskap som när vi arbetar med till exempel en träfasad. För att fasadtvätten ska bli skonsamma mot putsen som möjligt så använder vi verktyg som är anpassat för putsen. 

Skulle putsfasaden ha sprickor eller skador så renoverar vi även den innan vi utför fasadtvätten. Det är mycket viktigt att hela putsfasaden är intakt innan vi utför fasadtvätten, annars kan putsfasaden skadas.

Fasadtvätt av träfasad

När vi gör en fasadtvätt av en träfasad använder vi material speciellt för träfasader. När vi tvättar en träfasad använder vi speciella borstar som är särskilt skonsam mot trämaterialet. Träfasader kan lätt angripas av mögel och fukt. Därför kontrollerar vi  träfasad noga, och tar vi bort allt skadat material. Om en träpanel har sprickor, ersätter vi de utslitna delar med nytt och fräscht material.  Det är mycket viktigt att hela träfasaden är intakt innan vi utför fasadtvätten, annars kan träfasaden skadas.

Om Andrés Måleri

Ända sedan starten, året 1994, har vi erbjudit effektiv fasadtvätt och fasadmålning. I Eskilstuna har vi arbetat med flera bostadsrättsföreningar och utfört hela fasadrenoveringar, inklusive fasadtvätt och fasadmålning. Och vi har fått flera kunder som har litat på vårt kunnande när det kommer till fasadtvätt. 

Ta kontakt med oss så kommer vi ut och inspekterar er fasad! Då kan vi med hjälp av våra experter ge ett förslag på åtgärder för en fasadtvätt av ert hus.