Andrés Måleri AB

Fasadtvätt Strängnäs

Har ni en fasad som har sett bättre dagar? Om ni har behov av en ren fasad och bor i Strängnäs är ni välkomna att kontakta oss på Andrés Måleri! Vi finns i Strängnäs och erbjuder effektiv fasadtvätt i Strängnäs som behåller skyddet på ert hus.

Det är viktigt att en fasadtvätt sker med regelbundenhet för att fasaden ska vara skyddad. En ren fasad skyddar huset mot kyla och väta bättre än en smutsig och mögelangripen fasad.

Fasadtvätt Strängnäs

Pålitlig fasadtvätt i Strängnäs

En fasadtvätt är bland annat till för att fasaden ska få en fin yta när kölden och vintern sedan drar in och utsätter våra fasader för påfrestningar. Är det så att ni redan har en fasad som är intakt och fri från skador, så kan det räcka med en fasadtvätt för att fasaden ska fortsätta skydda huset. Men efter några år kan det bli aktuellt att göra en fasadmålning för att fasaden ska behålla sitt skydd av huset.

Så arbetar vi med fasadtvätt i Strängnäs:

  • Innan vi genomför en fasadtvätt ser vi till så att fasaden är hel innan vi påbörjar en fasadtvätt. Skulle det finnas en spricka eller skada på fasaden innan en genomförd fasadtvätt, är risken stor att fasadtvätten tränger in i materialet i fasaden och skadar den.
  • Därför gör vi både en inspektering av eventuella skador och reparationer av sprickor och skador på fasaden innan vi utför en fasadtvätt. Vi använder endast produkter som inte skadar fasaden men som behåller en fin yta.
  • Vi behandlar vi fasaden med alg- och mögelmedel för bästa tänkbara skydd och arbetar med vatten och produkter som tar bort eventuellt mögel och missfärgningar.
  • Fasaden ska vara hel innan en fasadtvätt. Anlitar ni oss för en fasadmålning, så gör vi alltid en fasadtvätt innan vi målar fasaden.
  • Fasadtvätt av putsfasad
  •  

När vi gör en fasadtvätt av en putsfasad använder vi material speciellt för putsfasader. Vi har särskilda verktyg för putsfasader. När man tvättar en putsfasad går det inte att använda samma redskap som när man tvättar en träfasad. När vi tvättar en putsfasad använder vi speciella borstar som är skonsamma mot putsen. Om ni har ett äldre hus kan det behövas en noggrann genomgång av putsen innan vi kan tvätta den. Vi anpassar alltid fasadtvätten till det material som fasaden består av och renoverar alltid fasaden innan vi utför fasadtvätten. Det är mycket viktigt att hela putsfasaden är intakt innan vi utför fasadtvätten, annars kan putsfasaden skadas.

Fasadtvätt av träfasad

När vi gör en fasadtvätt av en träfasad använder vi material speciellt för träfasader och använder speciella borstar som är skonsamma mot trämaterialet. Träfasader kan lätt angripas av mögel och fukt. På samma sätt som när vi tvättar en putsfasad så tar vi bort allt skadat material på träpanelen om den har sprickor eller är drabbat av fukt. I så fall ersätter vi skadat material med ny och fräsch fasad. Det är mycket viktigt att hela träfasaden är intakt innan vi utför fasadtvätten, annars kan den skadas.

Ända sedan starten av Andrés Måleri, sedan 1994, har vi erbjudit högkvalitativa fasadtvättar och fasadmålningar i Strängnäs. Här har vi arbetat med flera bostadsrättsföreningar som har behov av fasadrenovering, inklusive fasadtvätt och fasadmålning.

 
 

Ta kontakt med oss så kommer vi ut och inspekterar fasaden! Då kan vi med hjälp av våra experter ge ett förslag på åtgärder för att fasaden på ert hus ska vara så skyddad som den bara kan vara.

Om Andrés Måleri

Ända sedan starten av Andrés Måleri, sedan 1994, har vi erbjudit högkvalitativ fasadmålning och fasadtvätt i Enköping. Här har vi arbetat med flera bostadsrättsföreningar som har behov av fasadrenovering, inklusive fasadtvätt och fasadmålning.

Ta kontakt med oss så kommer vi ut och utför en fin fasadtvätt av er fasad!