Andrés Måleri AB

Fasadtvätt Enköping

Har du behov av en fasadtvätt i Enköping? Om ni har en fasad som du ser behöver en rejäl fasadtvätt, finns vi i Enköping. En fasadtvätt är alltid bra att göra inför vintern, så att huset står pall under vintern, eller innan ni gör en fasadmålning och när huset behöver tvättas.

Andrés Måleri finns i Enköping och arbetar med fasadtvätt inför en fasadrenovering eller fasadmålning. Om ni behöver en fasadmålning så utför vi alltid en fasadtvätt innan vi målar fasaden.

Fasadtvätt Enköping

Så arbetar vi med fasadtvätt i Enköping:

  • Innan vi genomför en fasadtvätt så undersöker vi så att fasaden är hel och inte skadad eller utsliten.  
  • Om det finns någon spricka eller skada på fasaden så lagar vi fasaden innan vi gör en fasadtvätt. Annars är risken stor att väta tränger in i materialet i fasaden och kan skada den.  
  • När vi gör en fasadtvätt så använder vi produkter som inte skadar fasaden men som gör så att fasaden får en fin yta.  
  • Vi använder alg- och mögelmedel som tar bort alla alger eller eventuellt mögel. 
  • Är det så att huset ska gå en fasadmålning, gör vi alltid först en fasadtvätt och reparerar eventuella skador på fasaden innan vi målar den.

Pålitlig fasadtvätt i Enköping

Är det så att ni har en fin och hel fasad men behöver en fasadtvätt, så kan det ibland räcka med att tvätta den för att fasaden ska fortsätta vara fin. Däremot  kan det krävas att en fasadmålning för att fasaden ska fortsätta skydda huset på ett effektivt sätt.

Fasadtvätt av putsfasad

När vi gör en fasadtvätt av exempelvis en putsfasad, använder vi material speciellt anpassad för putsfasader. Vi har särskilda verktyg för fasadtvätt av putsfasad. När man tvättar en putsfasad behöver man speciella borstar som är extra skonsamma mot putsen. Puts består av stenmaterial och cement i de flesta fall medan ett äldre hus har andra material i putsen. Men vi anpassar vår fasadtvätt till det material som putsfasaden består av. 

Fasadtvätt av träfasad

När vi gör en fasadtvätt av en träfasad använder vi material som passar bäst för träfasader och använder speciella borstar som är extra skonsamma mot trämaterialet. Träfasader kan lätt angripas av mögel och fukt.  Så innan vi utför en fasadtvätt av en träfasad, så tar vi bort allt skadat material som har sprickor och ersätter dem med nytt och fräscht material.  Det är mycket viktigt att hela träfasaden är intakt innan vi utför fasadtvätten, annars kan den skadas.

Om Andrés Måleri

Ända sedan starten av Andrés Måleri, sedan 1994, har vi erbjudit högkvalitativ fasadtvätt och fasadmålning i Enköping. Här har vi arbetat med flera bostadsrättsföreningar som har behov av fasadrenovering, inklusive fasadtvätt och fasadmålning.

Ta kontakt med oss så kommer vi ut och utför en fin fasadtvätt av er fasad!