Andrés Måleri AB

Fasadtvätt Gävle

En fasadtvätt av en fastighet i Gävle är mycket viktig. Den genomför vi innan vi gör en fasadmålning exempelvis. I Gävle finns Andrés Måleri – och vi arbetar alltid med hög kvalitet vid varje arbetsmoment vid fasadrenovering och fasadmålning. Det inkluderar en fasadtvätt vid en fasadmålning i Gävle.

Ända sedan starten av Andrés Måleri, sedan 1994, har vi erbjudit högkvalitativa fasadtvättar och fasadmålningar i Gävle. Här har vi arbetat med flera bostadsrättsföreningar som har behov av fasadrenovering, inklusive fasadtvätt och fasadmålning.

Fasadtvätt Gävle

Så arbetar vi med fasadtvätt i Gävle:

  • När vi genomför en fasadtvätt ser vi till så att fasaden är hel innan vi påbörjar en fasadtvätt. 
  • Skulle det finnas en spricka eller skada på fasaden innan en genomförd fasadtvätt, är risken stor att fasadtvätten tränger in i materialet i fasaden och skadar den. 
  • Därför gör vi både en inspektering av eventuella skador och reparationer av sprickor och skador på fasaden innan vi utför en fasadtvätt.
  • Vid fasadtvätten så tvättar vi med produkter som inte skadar fasaden och som behåller den fina ytan. 
  • Efter fasadtvätten så behandlar vi fasaden med alg- och mögelmedel för bästa tänkbara skydd.
  • Vi arbetar med vatten och produkter som tar bort eventuellt mögel och missfärgningar. Fasaden ska vara helt ren om eller när vi påbörjar en fasadmålning.

Pålitlig fasadtvätt i Gävle

Våra kunder har fått en stor tilltro till vår expertis när det kommer till den fasadtvätt som vi erbjuder. Den är till för att fasaden ska få en fin yta när kölden och vintern sedan drar in och utsätter våra fasader för påfrestningar. 

Är det så att ni redan har en fin och hel fasad, så kan det ibland räcka med en fasadtvätt för att fasaden ska fortsätta vara hel och ren. Då kan det räcka med en fasadtvätt och sedan om några år göra en fasadmålning för att fasaden ska behålla sitt skydd av huset. 

Ta kontakt med oss så kommer vi ut och inspekterar fasaden! Då kan vi med hjälp av våra experter ge ett förslag på åtgärder för att fasaden på ert hus ska vara så skyddad som den bara kan vara.

Fasadtvätt av putsfasad

När vi gör en fasadtvätt av en putsfasad använder vi material speciellt för putsfasader. Vi har särskilda verktyg för fasadtvätt när vi tvättar putsfasader. När man tvättar putsfasad kan man inte använda samma redskap som vid en fasadtvätt av en träfasad. Vi har speciella borstar som är skonsamma mot putsen. Puts består av stenmaterial och cement i de flesta fall. Är det ett äldre hus kan det även bestå av andra material, men med hjälp av vår långa erfarenhet så kan vi snabbt avgöra vilka material som putsfasaden består av. Sedan anpassar vi fasadtvätten till det material som putsfasaden består av. 

Vi renoverar även putsen innan vi utför fasadtvätten. Det är mycket viktigt att hela putsfasaden är intakt innan vi utför fasadtvätten, annars kan putsfasaden skadas.

Fasadtvätt av träfasad

När vi gör en fasadtvätt av en träfasad använder vi material speciellt för träfasader.När vi tvättar en träfasad använder vi speciella borstar som är skonsam mot trämaterialet. Träfasader kan lätt angripas av mögel och fukt. Innan vi kan utföra en fasadtvätt av en träfasad så tar vi bort allt skadat material och träpanel med sprickor och ersätter dem med nytt och fräscht material.  Det är mycket viktigt att hela träfasaden är intakt innan vi utför fasadtvätten, annars kan träfasaden skadas.

Ta kontakt med oss så kommer vi ut och utför en fin fasadtvätt av ert hus!