Andrés Måleri AB

REFERENSER TRÄFASAD-PROJEKT

En träfasad är husets yttre skydd mot väder och vind. Detta skydd får utstå en hel del slitage, och för att klara av sin uppgift behöver skicket vara gott. En träfasad behöver kontinuerligt underhåll för att bevaras intakt och ge det skydd som behövs. Andrés Måleri har stor erfarenhet i träfasad renovering och kan hjälpa dig med allt från målning till snickeri, byte av plåtar eller allt du er i behov av.

BRF ADAR

 • Eriksgatan 15, Uppsala
 • Fasadbyte och målning av fasad 2017

 

BRF Adar bildades 1985 och är belägen på Eriksgatan 15 A i Uppsala. Föreningens fastighet består av ett 2-planshus med 10 lägenheter.

Fastighetens byggnader är uppförda 1929.

Referens träfasad

BRF Gundborg

 • Västra Järnvägsgatan 23, Uppsala
 • Målning av fasad och fönstermålning 2017
 

Brf Gundborg bildades 1922 och är belägen på Västra Järnvägsgatan 23, Uppsala.

Föreningens fastighet består av ett hus om 2 våningar med 4 lägenheter. Fastighetens byggnader är uppförda 1929.

Den totala bostadsytan är 605 kvadratmeter.

BRF Vitmåran

 • Basunvägen 30 Sollentuna
 • Målning av fasad och entrédörrar
 

Brf Vitmåran i Sollentuna bildades 1991 och är belägen på Basunvägen 2-56 i Sollentuna.

Föreningens fastighet består av friliggande småhus om 1/2 våningar med 28 lägenheter och 0 lokaler. Fastigheterna är uppförda 1999.

Andrés Måleri utförde fasad målning samt målning av alla entrédörrar

BRF Vitmåran Sollentuna

BRF Klövern

 • Skördevägen 94-120 i Åkers Styckebruk
 • Målning av fasad och förråd
 

Brf Klövern bildades 1991 och är belägen på Skördevägen 94-120 i Åkers Styckebruk.

Föreningens fastighet består av småhus om 2 våningar med 28 lägenheter.

Fastighetens byggnader är uppförda 1992. Vi målade alla 28 hus med tillhörande förråd.

BRF Klövern Styckebryn

BRF Rosenängen II

 • Frejavägen 2-72 samt Rådjursstigen 2-88 i Sollentuna
 • Målning av fasad
 

Föreningens fastighet består av friliggande småhus om 1/2 våningar.

Fastigheterna är uppförda 1993.

BRF Rosenängen II

BRF Solängen

 • Brogården 11
 • Målning av fasad
 

Brogården 11, som består av 4 byggnader byggda 1974 med 95 lägenheter.

Dessa är fördelade på 11 st ettor, 60 st tvåor och 23 st treor. 

Den totala bostadsytan är 6515 kvadratmeter.

BRF Solängen Brogården

BRF Prästkragen

 • Stenhuggarvägen 15-61 och 16-58
 • Fasadmålning 2017
 

Brf Prästkragen, Uppsala bildades 2007 och är belägen på Stenhuggarvägen 15-61 och 16-58, Uppsala.

Föreningens fastighet består av radhus om 2 våningar med 46 lägenheter.

Fastighetens byggnader är uppförda 2009.

Den totala bostadsytan är 5 444 kvadratmeter.

BRF Prästkragen Uppsala