Andrés Måleri AB

Fönsterrenovering Brf

Fönsterrenovering för Bostadsrättsföreningar

Ett viktigt ansvar för varje bostadsrättsförening är att ta hand om och bevara fastighetens fönster. En genomförd fönsterrenovering medför inte bara att värdet höjs utan väldigt ofta sänkta energikostnader samtidigt som husets originalkaraktär bibehålls.

Andrés Måleri är specialister på fönsterrenovering och hjälper er Brf genom hela processen. Vi är verksamma i hela Mälardalen, kontakta oss för ett inledande platsbesök.

 

Underhåll fastigheten

Styrelsen i bostadsrättsföreningen ansvarar för att fastigheten och dess mark underhålls enligt plan och i tid. Fasad och fönster är därför en väsentligt del för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. När det kommer till fasad behöver en putsad fasad ses över ungefär vart 40 år och träfasader vart tionde år. Fönster varierar en hel del beroende på väder och vind samt vilken typ av fönster det rör sig om. Vi på Andrés Måleri utför samtliga entreprenader under ABT06 vilket betyder att vi sköter allt ifrån besiktning, planering, utförande och slutbesiktning. 

Kostnad fönsterrenovering

Vid en fönsterrenovering undviker ni som förening kostnaden för att köpa in nya fönster, det blir därmed en betydande besparing på längre sikt. Den totala kostnaden beror på projektets storlek och hur många fönster som ska renoveras. Vi på Andrés har lång erfarenhet av projekt hos bostadsrättsföreningar och vet vilka fallgropar ni som förening undviker genom ett noggrant utfört platsbesök och besiktning inför ert stundande projekt.

Vårt mål med samarbetet är alltid ekonomisk lönsamhet och god fastighetsförvaltning. Genom att anlita oss skapar ni ett kostnadseffektivt och långvarigt underhåll av Era fastigheter.

Faktorer som spelar in vid en fönsterrenovering:

  • Hur många fönster behöver renovering
  • Projektets omfattning
  • Skicket på fönster – Ex rötangrepp 
  • Vilken typ av fönster
  • Vilken typ av glas –  energisparande, ljuddämpande

 

En fastighet som ökar i värde

Andrés Måleri har ett helhetserbjudande som ger stöd till er som fastighetsförvaltare och bostadsrättsförening. Vi har en metod som hjälper er med alltifrån trapphusmålning, trapphusrenovering till fasadmålning och fönsterrenovering.