Andrés Måleri AB

Brandskydd Strängnäs

Äger ni större fastigheter i Strängnäs? Om ni är ett större fastighetsbolag och antingen hyr ut bostäder eller är en bostadsrättsförening i Strängnäs är det mycket viktigt att brandskydda och brandsäkra vinden. I stora fastigheter och flerfamiljshus kan en eld väldigt lätt sprida sig via en gemensam vind. Om inte vinden är brandskyddad så är risken överhängande att branden sprider sig till andra bostäder via en gemensam vind. Därför är brandskydd av vinden på en flerfamiljsfastighet bland det absolut viktigaste. Andrés Måleri hjälper er få brandskydd för ert hus i Strängnäs!

Vi har sett att även om bostäderna är brandskyddade, är sällan vind och undertak skyddade mot bränder. Så att när vi brandsäkrar byggnader gör vi först en noggrann brandbesiktning av hela fastigheten. Först efter en noggrann genomgång bestämmer vi vilka åtgärder som krävs för att hela fastigheten ska vara riktigt brandsäker. 

Brandskydd Strängnäs

Viktigt brandskydd i Strängnäs

Om du inte har brandskyddat vinden på er fastighet än bör ni se över det så fort som möjligt. Har ni behov av brandskydd eller brandsäkring i Strängnäs, hjälper vi er gärna med detta. Många tänker mest på sina bostäder, såsom villor, radhus eller lägenheter i bostadsrättsföreningar, och har ett fullgott skydd där, men har inte tänkt på resten av huset. 

Vi på Andrés Måleri erbjuder besiktning för ett säkert boende gällande brandsäkring i hela huset. När vi åtgärdar fastigheter med ett bra brandskydd i Strängnäs, utgår vi från de behov som ert hus har. 

Så brandsäkrar vi ert hus:

  • Vi börjar alltid med en brandbesiktning. När vi har undersökt hur väl er vind eller undertak har det gällande brandskydd kan vi sedan komma med en åtgärdsplan för att bygga eller renovera med ett fullvärdigt brandskydd.
  • Vi bygger med material som vi – av erfarenhet och kunskap vet – skyddar mot bränder.
  • Vi brandsäkrar er vind så att den har ett skydd mot bränder.
  • Vi följer Boverkets föreskrifter för brandskyddat material för största möjliga brandsäkring av vindar och undertak. Främst gäller Boverkets föreskrifter nya hus som uppförs, men genom att följa Boverkets föreskrifter vet vi att ni får ett tillräckligt bra brandskydd av er vind.
 
När vi arbetar med brandskydd och brandsäkring i Strängnäs renoverar vi med särskilda material som är tillverkade för att skydda mot bränder. Inom detta område kan vi nämna material såsom brandskyddsfärg, brandskyddstapeter och brandskyddsskivor. Vi följer alltid Boverkets föreskrifter om brandskydd. Boverkets föreskrifter gäller i första hand för nya hus som byggs, men genom att följa myndighetens föreskrifter så vet ni som är fastighetsägare att ni har ett så säkert brandskydd som det bara är möjligt. Därför följer vi deras föreskrifter angående brandskydd, när vi brandsäkrar er fastighet i Strängnäs. 

Experter på brandskydd i Strängnäs

Vi på Andrés Måleri är experter på brandsäkring och kan hjälpa er med att bygga med ovan nämnda brandskyddsmaterial. Vi vet hur eld uppför sig. Till exempel rör sig en eld alltid uppåt. Det är därifrån som den får syre. Det är därför man alltid ser en låga som är upprätt och även om du skulle vända på stearinljuset, så går lågan ändå uppåt. 

Många fastighetsägare tänker inte på att brandsäkra vinden på flerfamiljshus. I stora fastigheter kan en eld sprida sig via en gemensam vind. Om vinden saknar brandskydd, så sprider sig elden via vinden till andra bostäder. Därför är brandskydd just på vinden i ett flerfamiljshus bland det absolut viktigaste. 

Ta kontakt med oss när ni behöver en brandskyddsbesiktning och brandsäkring av er fastighet! Vi är experter på brandskydd i Strängnäs.