Andrés Måleri AB

Brandskydd Stockholm

Bor ni i Stockholm och behöver se över ert hus gällande brandskydd? Då ska ni ta kontakt med oss på Andrés Måleri. Vi är experter på brandskydd och hjälper er att få ett hus med 100%-igt brandskydd i Stockholm! Brandskydd och brandsäkring i Stockholm är något som vi har arbetat med i många år. 

Vi har sett att även om man har bostäder som är brandskyddade, är det sällan som man har tänkt på att även brandsäkra vind och undertak. När vi arbetar med brandsäkring gör vi först en noggrann besiktning av hela fastigheten. Först efter en noggrann genomgång kan vi bestämma vilka åtgärder som krävs för att hela fastigheten ska vara riktigt brandsäker. 

Brandskydd Stockholm​

Få brandskydd i Stockholm

När vi åtgärdar fastigheter med ett bra brandskydd i Stockholm, utgår vi från de behov som huset har. 

Vi följer Boverkets föreskrifter angående brandskydd, när vi brandsäkrar ert hus i Stockholm!

Så går en brandsäkring till:

  • Först gör vi en noggrann brandbesiktning. Först efter att ha undersökt er vind och undertak kan vi sedan komma med en tillräckligt säker åtgärdsplan för att ert hus ska vara så brandsäkert som möjligt.
  • Då kan ni ta del av det i lugn och ro och bestämma er för hur ni vill göra.
  • När ni anlitar oss, skriver vi avtal så att båda parter vet vad som ska utföras och till vilket pris.
  • Sedan åtgärdar vi ert hus enligt avtalet och brandsäkrar vind och undertak så att de har ett 100%-igt skydd mot bränder.
  •  Vi följer Boverkets föreskrifter för brandskyddat material för största möjliga brandskydd av bostaden, vinden och undertaket. Främst gäller Boverkets föreskrifter nya hus som uppförs, men genom att följa gällande föreskrifter så vet ni som är fastighetsägare att ni har ett så säkert brandskydd som det bara är möjligt.
 
Vid arbetet med brandskydd och brandsäkring arbetar vi med särskilda material som är tillverkade just för att skydd mot bränder. Inom detta område kan vi nämna material såsom brandskyddsfärg, brandskyddstapeter och brandskyddsskivor.

Experter på brandskydd i Stockholm

Vi på Andrés måleri är experter på brandskydd och kan hjälpa er med att bygga med ovan nämnda brandskyddsmaterial. Bland annat så vet vi att eld alltid rör sig uppåt. Det är på det sättet som den får syre. Därför ser man alltid lågor som strävar uppåt. Vänder du till exempel på ett stearinljus, så kommer du att se att lågan ändå går uppåt trots att du har vänt på ljuset. 

Med tanke på det är det därför viktigt att inte glömma att bygga med brandskydd på vindar och undertak. Har man då till exempel brandskyddat sin bostad men inte har brandskyddat vinden eller undertaket, så kan ändå skadorna bli riktigt stora vid en brand.

I stora fastigheter såsom flerfamiljshus kan en eld sprida sig via en gemensam vind. Om inte vinden är brandskyddad så är risken överhängande att branden sprider sig via vinden till andra bostäder. Därför är brandskydd av vinden på en flerfamiljsfastighet bland det absolut viktigaste. 

För att få veta mer om hur vi arbetar med brandskydd; ta kontakt med oss! Anlita oss när ni behöver en brandskyddsbesiktning och brandsäkring av fastighet! Vi är experter på brandskydd i Stockholm.