Andrés Måleri AB

Brandskydd Sigtuna

Har ni åtgärdat er vind i er fastighet gällande brandskydd i Sigtuna? Vi har sett att även om man har bostäder som är brandskyddade, är det sällan som man har tänkt på att även brandsäkra vind och undertak. Det är sällan som vind och undertak i fastigheter har det viktiga brandskyddet på vind och undertak. Det innebär att om en eld skulle sprida sig i en fastighet tar det inte lång tid innan den har nått vinden. En eld sprider sig snabbt och den sprider sig alltid uppåt. 

En låga till exempel på ett stearinljus, strävar alltid uppåt, även om du skulle lägga ner ljuset. I större skala, strävar elden alltid uppåt. På bara några minuter har taket drabbats av en stor värme om den inte upptäcks i tid. I större fastigheter finns det oftast vindar som saknar brandsäkring. Och har elden spridit sig till vinden, är taket och närliggande fastigheter i fara. Det är därför som vi arbetar med brandsäkring av vind i fastigheter. 

Om ni ser till att brandsäkra vinden och undertaket så sprids inte elden till andra delar av huset eller till närliggande fastigheter. Så anlita Andrés Måleri, vi utför viktig brandsäkring av vind på er fastighet. Vi är experter på brandskydd och hjälper er att få ett hus med 100%-igt brandskydd i Sigtuna! Detta är något som vi har arbetat med i många år. 

Brandskydd Sigtuna​

Installera brandskydd i Sigtuna

När vi arbetar med brandsäkring gör vi först en noggrann besiktning av hela fastigheten. Först efter en noggrann genomgång kan vi bestämma vilka åtgärder som krävs för att hela fastigheten ska vara riktigt brandsäker. 

Så går en brandsäkring till:

  • Först gör vi en noggrann brandbesiktning. Först efter att ha undersökt er vind och undertak kan vi sedan komma med en tillräckligt säker åtgärdsplan för att ert hus ska vara så brandsäkert som möjligt.
  • Då kan ni ta del av det i lugn och ro och bestämma er för hur ni vill göra.
  • När ni anlitar oss, skriver vi avtal så att båda parter vet vad som ska utföras och till vilket pris.
  • Sedan åtgärdar vi ert hus enligt avtalet och brandsäkrar vind och undertak så att de har ett 100%-igt skydd mot bränder.
  • Vi följer Boverkets föreskrifter för brandskyddat material för största möjliga brandskydd av bostaden, vinden och undertaket. Främst gäller Boverkets föreskrifter nya hus som uppförs, men genom att följa gällande föreskrifter så vet ni som är fastighetsägare att ni har ett så säkert brandskydd som det bara är möjligt.
 
När vi åtgärdar fastigheter med ett bra brandskydd i Sigtuna, utgår vi från de behov som huset har. Och vi följer alltid Boverkets föreskrifter angående brandskydd, när vi brandsäkrar ert hus. I Sigtuna har vi arbetat med brandsäkring av vind i många år och vi arbetar då med särskilt effektiva material som är tillverkade just för att ge ett skydd mot bränder, såsom brandskyddsfärg, brandskyddstapeter och brandskyddsskivor.

Experter på brandskydd i Sigtuna

Andrés måleri är experter på brandskydd. Vi kan hjälpa er med att bygga med ovan nämnda brandskyddsmaterial. Detta har vi arbetat med i många år och har kunskap om hur eld rör sig. En eld strävar alltid uppåt, det är på det sättet som den får syre. 

Tänder du ett stearinljus så ser du en låga som strävar uppåt. Vänder du till exempel på ljuset, så kommer du att se att lågan ändå strävar uppåt trots att du har vänt på ljuset. Med tanke på det är det därför viktigt att bygga med brandskydd av vind och undertak. Har man då till exempel brandskyddat sin bostad men inte har brandskyddat vinden eller undertaket, så kan skadorna bli riktigt stora vid en brand.

 

Särskilt viktig är brandskydd i flerfamiljshus

Är ni fastighetsägare av ett flerfamiljshus? Många fastighetsägare tänker inte på att brandsäkra vinden på flerfamiljshus. I stora fastigheter kan en eld sprida sig via en gemensam vind. Om vinden då inte är brandskyddad, så är risken överhängande att branden sprider sig via vinden till andra bostäder. Därför är brandskydd av vinden på en flerfamiljsfastighet bland det absolut viktigaste. 

För att få veta mer om hur vi arbetar med brandskydd; ta kontakt med oss! Anlita oss när ni behöver en brandskyddsbesiktning och brandsäkring av er fastighet! Vi är experter på brandskydd i Sigtuna.