. Putsfasad .

     Brist på regelbundet underhåll är en dyr form av förvaltning, speciellt på utvändiga ytor. Fastighetens fasad utsätts för stora påfrestningar. De flesta skador beror på allt för stor fuktbelastning. I fasadens ytskikt finns riktig med porer av olika storlekar. Fukt tränger in i porerna både som vattenånga och vatten. När vattnet fryser i fasaden, ökar risken för frostskador.

    Renovering och målning av bostadsrättsföreningar representerar betydande investeringar och det är viktig att arbetet planeras och utförs med omsorg. Genom åren har Andrés Måleri målat och skött underhållet av långt fler än 1000 hus, hos fler en 300 bostadsrättsföreningar.


Är det dags för fasadrenovering eller ommålning? Vi hjälper er med en kostnadsfri offert!