. Övrigt .

En träfasad är husets yttre skydd mot väder och vind. Detta skydd får utstå en hel del slitage, och för att klara av sin uppgift behöver skicket vara gott. En träfasad behöver kontinuerligt underhåll för att bevaras intakt och ge det skydd som behövs. Andrés Måleri har stor erfarenhet i träfasad renovering och kan hjälpa dig med allt från målning till snickeri, byte av plåtar eller allt du er i behöv av.

BRF Vitmåran

  • Basunvägen 30 Sollentuna
  • Byggt 1999

Brf Vitmåran i Sollentuna bildades 1991 och är belägen på Basunvägen 2-56 i Sollentuna. Föreningens fastighet består av friliggande småhus om 1/2 våningar med 28 lägenheter. Fastigheterna är uppförda 1999.

BRF André

  • Basunvägen 30 Sollentuna
  • Byggt 1999

Brf Vitmåran i Sollentuna bildades 1991 och är belägen på Basunvägen 2-56 i Sollentuna. Föreningens fastighet består av friliggande småhus om 1/2 våningar med 28 lägenheter och 0 lokaler. Fastigheterna är uppförda 1999.

BRF Vitmåran

  • Basunvägen 30 Sollentuna
  • Byggt 1999

Brf Vitmåran i Sollentuna bildades 1991 och är belägen på Basunvägen 2-56 i Sollentuna. Föreningens fastighet består av friliggande småhus om 1/2 våningar med 28 lägenheter och 0 lokaler. Fastigheterna är uppförda 1999.

BRF Vitmåran

  • Basunvägen 30 Sollentuna
  • Byggt 1999

Brf Vitmåran i Sollentuna bildades 1991 och är belägen på Basunvägen 2-56 i Sollentuna. Föreningens fastighet består av friliggande småhus om 1/2 våningar med 28 lägenheter och 0 lokaler. Fastigheterna är uppförda 1999.