. Fönster .

Fönster utsätts för mycket stort slitage. Temperaturväxlingar gör att kondens bildas. Dessutom har solstrålarna en nedbrytande effekt på färgskiktet så att fukt kan tränger in. Det är viktigt att inte vänta för länge med målning av fönster, börjar det t ex spricka vid ändträet eller i fönsterkittet så kan fukten tränga in i virket och orsaka röta.