. Träfasad .

En träfasad är husets yttre skydd mot väder och vind. Detta skydd får utstå en hel del slitage, och för att klara av sin uppgift behöver skicket vara gott. En träfasad behöver kontinuerligt underhåll för att bevaras intakt och ge det skydd som behövs. Andrés Måleri har stor erfarenhet i träfasad renovering och kan hjälpa dig med allt från målning till snickeri, byte av plåtar eller allt du er i behöv av.

 

BRF Vitmåran

Basunvägen 30 ,Sollentuna


Detaljer

. BRF Vitmåran .

  • Basunvägen 30 Sollentuna
  • Byggt 1999

Brf Vitmåran i Sollentuna bildades 1991 och är belägen på Basunvägen 2-56 i Sollentuna. Föreningens fastighet består av friliggande småhus om 1/2 våningar med 28 lägenheter och 0 lokaler. Fastigheterna är uppförda 1999.

Andrés Måleri  utfärde fasad målning samt målning av alla entrédörrar

BRF Klövern

 Skördevägen 94-120, Åkers Styckebruk

Detaljer

. BRF Klovern .

Brf Klövern bildades 1991 och är belägen på Skördevägen 94-120 i Åkers Styckebruk. Föreningens fastighet består av småhus om 2 våningar med 28 lägenheter. Fastighetens byggnader är uppförda 1992.

Vi målade alla 28 hus med tillhörande forråd

BRF Bagarby

Frejavägen ,Sollentuna


Detaljer

. BRF Bagarby .

  Brf Bagarby  bildades 1962 och är belägen på Frejavägen 2-72 samt  Rådjursstigen 2-88 i Sollentuna. Föreningens fastighet består av  radhus om 2 våningar med 107 lägenheter och 62 st. garage . Fastighetens byggnader är uppförda 1965.

Vi utförde målning av fasadpanel, vidskivor, fönsterfoder, dörrfoder, takfot samt taksprång.

BRF Rösenängen 

Berberisvägen 11, Bro


Detaljer

. BRF Rosenängen II.

Brf Vitmåran i Sollentuna bildades 1992 och är belägen på Berberisvägen 1-81 i Bro. Föreningens fastighet består av friliggande småhus om 1/2 våningar. Fastigheterna är uppförda 1993.

BRF Sölängen

Knecktegårdsgatan, Alingsås

Detaljer

. BRF Sölängen .

Föreningen äger Alingsås Brogården 11, som består av 4 byggnader byggda 1974 med 95 lägenheter. Dessa är fördelade på 11 st ettor, 60 st tvåor och 23 st treor. Den totala bostadsytan är 6515 kvadratmeter. Genom samfälligheten med föreningarna Solängen 2 & Solängen 3 är vi delägare i ett sophus där vi kan sortera våra sopor. Samfäldigheten har även lekplats, samt kolonilotter ihop.

BRF Name2

Vaksalagatan 132 Uppsala

Detaljer

. BRF Name .

Text kommer snart

BRF Name3

Vaksalagatan 132 Uppsala

Detaljer

. BRF Name .

Text kommer snart

BRF Name4

Vaksalagatan 132 Uppsala

Detaljer

. BRF Name .

Text kommer snart

BRF Sverre

Vaksalagatan 132 Uppsala

Detaljer

. BRF Sverre .

Text kommer snart

BRF Name2

Vaksalagatan 132 Uppsala

Detaljer

. BRF Name .

Text kommer snart

BRF Name3

Vaksalagatan 132 Uppsala

Detaljer

. BRF Name .

Text kommer snart

BRF Name4

Vaksalagatan 132 Uppsala

Detaljer

. BRF Name .

Text kommer snart